Om oss

EmpLaw fokuserar på arbetsrätt, vilket innebär all juridik som på något sätt berör en verksamhets anställda. Vår utgångspunkt är att juridiken inte lägger hinder i vägen för en arbetsgivare utan juridiken erbjuder möjligheter. Vår roll som rådgivare är att peka på möjligheterna och förklara vilka risker som finns. 

 

Med vår erfarenhet vet vi att arbetsrätt rymmer mer än juridik; exempelvis kommunikation, goodwill och långsiktiga strategier. Vi tar självklart hänsyn till alla faktorer. Vår rådgivning hjälper våra klienter att fatta beslut och komma vidare i frågor som många gånger är både svåra, tidskrävande och kostsamma. 

 

Våra jurister är alla specialiserade på arbetsrätt och den samlade kompetensen och erfarenheten innebär att varje ärende hanteras kostnadseffektivt utifrån våra klienters verksamheter. 

 

EmpLaw grundades 2014 av Anders Elmér och Annika Elmér.