Den 1 september 2022 går advokatbyråerna EmpLaw Advokater och Gro Advokatbyrå samman under varumärket Gro Advokatbyrå

Välkommen att kontakta Gro Advokatbyrå! Mer information och kontaktuppgifter finns på www.groadvokat.se
Advokat Annika Elmér nås på ael@groadvokat.se eller telefon 070-573 89 59

As per 1 September 2022, EmpLaw Advokater and Gro Advokatbyrå merge under the common trademark Gro Advokatbyrå

Welcome to Gro Advokatbyrå! More information and contact details are found on www.groadvokat.se.
You will reach Attorney at Law Annika Elmér directly on ael@groadvokat.se or by phone +46 70 573 89 59