ARBETSRÄTT FÖR ARBETSGIVARE

Välkommen till EmpLaw Advokater! Vi stöttar arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer inom arbetsrätt och HR.

EmpLaw Advokater

EmpLaw fokuserar på arbetsrätt, vilket innebär all juridik som berör en verksamhets anställda eller fackliga motparter.
Vår utgångspunkt är att juridiken inte lägger hinder i vägen för en arbetsgivare utan juridiken erbjuder möjligheter.
Vår roll som rådgivare är att peka på möjligheterna och förklara vilka risker som finns.

Våra tjänster

Nytt från Emplaw

EmpLaw välkomnar Abraham Dal!

EmpLaw förstärker sitt team och välkomnar Abraham Dal som sedan länge är specialiserad på arbetsrätt. Abraham kommer närmast från en roll som central förhandlare på

Läs mer »