Välkommen till Emplaw

Arbetsrätt för arbetsgivare

EmpLaw är en nischbyrå som erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd inom arbetsrättens samtliga områden. Genom advokat Annika Elmér ges tillgång till senior kompetens och ett omfattande nätverk, både i Sverige och internationellt.

Tvistelösning

Tvistelösning inom arbetsrätten sker genom förhandlingar, medling, domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Annika har omfattande erfarenhet inom samtliga former av tvistelösningar och anlitas regelbundet som ombud i tvister inför allmän domstol och Arbetsdomstolen.
Annika åtar sig även uppdrag som skiljeman.

Arbetsrätt, kollektivavtal, arbetsmiljö

All juridik som rör relationen mellan arbetsgivare och anställd, mellan arbetsgivare och facklig organisation eller mellan arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation – det är Annikas specialområden. Här ryms bland annat frågor som omstruktureringar, övergång av verksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering, semesterfrågor, kollektivavtalstolkningar och avtalsförhandlingar. Ingen fråga är för liten eller för stor.
Hör gärna av dig om du som arbetsgivare behöver rådgivning så kan vi gå igenom förutsättningarna.

Föreläsningar

Annika är en uppskattad föreläsare med återkommande upprag både från universitet och andra utbildningsanordnare. Önskar ni en specialanpassad utbildning utifrån er verksamhet så hör gärna av er.