Arbetsrätt för arbetsgivare

De flesta arbetsgivare behöver stöd inom arbetsrätten vid något tillfälle. Det kan handla om individärenden, omstruktureringar/neddragningar, integritetsfrågor i arbetslivet eller anställningsavtal för nyckelpersoner. Vi ger råd till arbetsgivare inom arbetsrättens hela område utifrån varje arbetsgivares verksamhet och behov. Vad som funkar hos en arbetsgivare behöver ju inte betyda att samma lösning blir bra någon annanstans. 

Vi vet av erfarenhet att arbetsrättsliga ärenden har många dimensioner utöver juridiken och det kan vara svårt att navigera som arbetsgivare utan konkret och omsättningsbar rådgivning. Vår utgångspunkt är att arbetsrätten inte lägger hinder i vägen för någon arbetsgivare, utan arbetsrätten erbjuder möjligheter. 

Vi företräder arbetsgivare över hela den svenska arbetsmarknaden. Bland våra klienter återfinns både börsnoterade bolag, ägarledda små och medelstora tjänsteföretag, kommuner och regioner. Vi har även löpande kontakter med ett antal arbetsgivarorganisationer, där vi i huvudsak är ombud i rättstvister. 

Hur ser ditt behov ut? Hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur vi jobbar och hur vi skulle kunna vara ett stöd till just din verksamhet.