EmpLaw har biträtt Måleriföretagen i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen meddelade idag en för hela arbetsmarknaden principiell dom i ett mål mellan Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet, AD 2020 nr 7. Tvisten i målet rörde huruvida restid mellan arbetstagarnas bostad och arbetsplatsen, vilken skiftade över tid, var att betrakta som arbetstid mot bakgrund av en dom meddelad av EU-domstolen år 2016, Tyco-målet.

Arbetsdomstolen har funnit att den restid som målarna har haft från sin bostad till dagens arbetsplats respektive från arbetsplatsen och hem till bostaden inte är arbetstid i arbetstidsdirektivets, arbetstidslagens eller tillämpligt kollektivavtals mening. Denna restid är att betrakta som målarnas fritid. Arbetsdomstolen går därmed på Måleriföretagens linje.

Ombud för Måleriföretagen var advokaterna Anders Elmér och Annika Elmér.

Måleriföretagen kommenterar domen på sin hemsida.

Läs artikeln här

Arbetstvist i Arbetsdomstolem

Fler intressanta inlägg

Arbetstagares rätt till föräldraledighet

Arbetsgivare hade rätt att omplacera föräldralediga

Artikel av: advokat Linnéa Lindahl Arbetsdomstolen har i början av året meddelat dom, AD 2022 nr 4, i en tvist rörande arbetstagares rätt till föräldraledighet på deltid med oförändrade arbetsuppgifter.   Bakgrunden till tvisten vid Arbetsdomstolen var

Läs mer »