EmpLaw har biträtt Måleriföretagen i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen meddelade idag en för hela arbetsmarknaden principiell dom i ett mål mellan Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet, AD 2020 nr 7. Tvisten i målet rörde huruvida restid mellan arbetstagarnas bostad och arbetsplatsen, vilken skiftade över tid, var att betrakta som arbetstid mot bakgrund av en dom meddelad av EU-domstolen år 2016, Tyco-målet.

Arbetsdomstolen har funnit att den restid som målarna har haft från sin bostad till dagens arbetsplats respektive från arbetsplatsen och hem till bostaden inte är arbetstid i arbetstidsdirektivets, arbetstidslagens eller tillämpligt kollektivavtals mening. Denna restid är att betrakta som målarnas fritid. Arbetsdomstolen går därmed på Måleriföretagens linje.

Ombud för Måleriföretagen var advokaterna Anders Elmér och Annika Elmér.

Måleriföretagen kommenterar domen på sin hemsida.

Läs artikeln här

Fler intressanta inlägg

EmpLaw välkomnar Abraham Dal!

EmpLaw förstärker sitt team och välkomnar Abraham Dal som sedan länge är specialiserad på arbetsrätt. Abraham kommer närmast från en roll som central förhandlare på

Läs mer »