Utbildning

Behöver din verksamhet öka kunskapen inom arbetsrätt och personalfrågor?

Som specialister inom arbetsrätt och personalfrågor anlitas vi ofta som föreläsare, kursledare eller seminariehållare både för universitet och professionella utbildare. Kompetensutveckling är viktigt för att minska risken för kostsamma och besvärliga fel i verksamheten och vi erbjuder därför också skräddarsydda utbildningar utifrån er verksamhet och era behov.

När vi utbildar varvar vi teori med exempel på konkreta situationer från verkligheten och diskussioner i syfte att ge deltagarna redskap att använda i sitt arbete.  Vi utbildar både övergripande kring exempelvis anställningsskydd, förhandling enligt medbestämmandelagen och diskriminering och fördjupat kring arbetslivsinriktad rehabilitering, svåra individärenden med mera.

Hör gärna av er till oss och beskriv ert behov och frågeställningar så kan vi hitta ett utbildningsupplägg som passar för er verksamhet.

Vi utbildar både övergripande kring exempelvis anställningsskydd, förhandling enligt medbestämmandelagen och diskriminering men också fördjupningar kring rehabilitering, svåra individärenden med mera.

Hör gärna av dig och beskriv era behov så kan vi ge förslag på olika utbildningsalternativ.