Tvistelösning

En arbetsrättslig tvist kan få stora ekonomiska konsekvenser och det är viktigt att hantera dem på bästa sätt utifrån både juridikens regler men även andra faktorer som exempelvis en arbetsgivares goodwill, möjliga exponering i media och fackliga relationer. 

Vi är ombud i arbetsrättsliga tvister i förhandlingar med fackliga motparter, tingsrätter, Arbetsdomstolen och skiljeförfaranden. Vi utses även på regelbunden basis som skiljemän. 

Om din verksamhet står inför en arbetstvist av något slag så hör gärna av dig så kan vi berätta hur vi kan bistå på bästa sätt. 

Vi är ombud i arbetsrättsliga tvister i förhandlingar med fackliga motparter, tingsrätter, Arbetsdomstolen och skiljeförfaranden. Vi utses även på regelbunden basis som skiljemän.

Läs gärna mer om våra juristers bakgrund och erfarenheter här. Om din verksamhet står inför en arbetstvist av något slag så hör gärna av dig så kan vi berätta hur vi kan bistå på bästa sätt.