Nytt från EmpLaw

The International Comparative Legal Guide - Employment & Labour Law 2021

Annika Elmér and Linnéa Lindahl have contributed with their expertise in the International Comparative Legal Guide (ICLG), covering Employment and Labour Law. 

ICGL - Employment & Labour Law 2021 is published in book format and the entire publication is also available online. To read the publication on-line, please click here

 

Viktigt att lön betalas ut månadsvis för att arbetsgivare ska erhålla stöd vid korttidsarbete

Artikel av: jur.kand. Linnéa Lindahl 

Arbetsgivare som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av den pågående pandemin, har sedan april förra året kunnat ansöka hos Tillväxtverket om ekonomiskt stöd vid korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ned i arbetstid och lön. Reglerna för statligt stöd vid korttidsarbete innebär att staten står för en del av kostnaderna för korttidsarbetet. 

Annika Elmér i webbinarium om tips och råd till arbetsgivare i coronakrisen.

Annika Elmér, advokat och grundare av EmpLaw Advokater, har deltagit i ett webbinarium  arrangerat av  Söderberg & Partners. Webbinariet belyser den svåra situation som många företag just nu befinner sig i till följd av utbrottet av det nya coronaviruset. Annika Elmér svarar på frågor och ger tips på hur arbetsgivare bör resonera och agera. Exempelvis framhålls vikten av att som arbetsgivare våga ta affärsmässiga beslut, och inte agera i panik, för att på så vis vara väl förberedd på att ställa om när det vänder.

Se webbinariet här

 

Annika Elmér intervjuad i artikel i Du & Jobbet

Artikeln belyser situationen när en anställds privata situation övergår till att bli ett problem på arbetsplatsen. Frågeställningen rymmer både ledarskap, arbetsmiljö inklusive arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsrätt.

 

Läs gärna artikeln här

 

EmpLaw har biträtt Måleriföretagen i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen meddelade idag en för hela arbetsmarknaden principiell dom i ett mål mellan Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet, AD 2020 nr 7. Tvisten i målet rörde huruvida restid mellan arbetstagarnas bostad och arbetsplatsen, vilken skiftade över tid, var att betrakta som arbetstid mot bakgrund av en dom meddelad av EU-domstolen år 2016, Tyco-målet.