Externa utredningar

I en verksamhet kan det uppstå ett behov av att utreda rättsliga frågor. Det kan vara fråga om att bland annat utreda förekomsten av sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, diskriminering eller uppgifter om missförhållanden från meddelare eller visselblåsare. Vi anlitas av klienter för granskande uppdrag inom arbetsrättens samtliga områden.  

 

Kontakta oss gärna om ni är i behov av extern granskning så kan vi utifrån ert behov se om vi kan bistå eller om vi kan rekommendera någon annan i vårt nätverk.