The International Comparative Legal Guide 2022

Employment & Labour Law 2022   EmpLaw Advokater AB has contributed with our expertise in the International Comparative Legal Guide (ICLG), covering Employment and Labour Law. ICGL – Employment & Labour Law 2022 is published in book format and the entire publication is also available online. To read the publication on-line, please click here

Nya visselblåsarlagen – vad gäller?

Artikel av: advokat Linnéa Lindahl Sedan den 17 december 2021 gäller lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (nya visselblåsarlagen). Den nya visselblåsarlagen är resultatet av Sveriges genomförande av EU:s visselblåsardirektiv ((EU) 2019/1937) och ersätter den tidigare lagen på området (tidigare visselblåsarlagen). Den nya visselblåsarlagen är tänkt att stärka skyddet för personer […]

EmpLaw förstärker Livsmedelsföretagens medlemsrådgivning

EmpLaw har fått förtroendet att förstärka Livsmedelsföretagens medlemsrådgivning under våren! Linnéa Lindahl och Abraham Dal ser fram mot att få svara på arbetsrättsliga frågor utifrån bland annat Livsmedelsföretagens kollektivavtal. Läs mer på Livsmedelsföretagens hemsida.   Utökad bemanning av Livsmedelsföretagens arbetsrättsrådgivning   Under våren förstärker Livsmedelsföretagen medlemsnyttan och rådgivningen i arbetsrätt med advokat Linnea Lindahl och […]

Arbetsgivare hade rätt att omplacera föräldralediga

Arbetstagares rätt till föräldraledighet

Artikel av: advokat Linnéa Lindahl Arbetsdomstolen har i början av året meddelat dom, AD 2022 nr 4, i en tvist rörande arbetstagares rätt till föräldraledighet på deltid med oförändrade arbetsuppgifter.   Bakgrunden till tvisten vid Arbetsdomstolen var att tre kriminalvårdare, som arbetade vid transportenheten hos Kriminalvården, ansökte om föräldraledighet på deltid för att bland annat kunna hämta och lämna barn på skola och fritids. Arbetstagarna önskade därför börja senare […]

EmpLaw welcomes Abraham Dal!

EmpLaw welcomes Abraham Dal to the team! As a former employment lawyer at The Swedish Confederation of Transport Enterprises he has a broad experience within employment law.

Skådespelare bedömdes vara arbetstagare, inte uppdragstagare

Artikel av: advokat Linnéa Lindahl En teater hade anlitat en skådespelare för att medverka i uppsättningen av en teaterpjäs. Skådespelarens medverkan avsåg repetitioner och tio föreställningar under tre månaders tid. Efter premiärföreställningen i mars 2020 ställdes resterande föreställningar in på grund av pandemin. Det uppkom tvist om skådespelaren hade rätt till lön och semesterersättning. Skådespelaren […]

The International Comparative Legal Guide

International Comparative Legal Guide covering Employment and Labour Law in Sweden.

Employment & Labour Law 2021   Annika Elmér and Linnéa Lindahl have contributed with their expertise in the International Comparative Legal Guide (ICLG), covering Employment and Labour Law. ICGL – Employment & Labour Law 2021 is published in book format and the entire publication is also available online. To read the publication on-line, please click […]

Lön ska betalas ut månadsvis för att få stöd vid korttidsarbete

Artikel av: jur.kand. Linnéa Lindahl Arbetsgivare som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av den pågående pandemin, har sedan april förra året kunnat ansöka hos Tillväxtverket om ekonomiskt stöd vid korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ned i arbetstid och lön. Reglerna för statligt stöd vid korttidsarbete innebär att staten står […]