ARBETSRÄTT FÖR ARBETSGIVARE

Välkommen till EmpLaw! Vi stöttar arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer inom arbetsrätt och HR.

EMPLAW

DET SJÄLVKLARA VALET AV RÅDGIVARE VID ARBETSRÄTTSFRÅGOR

Image

Emplaw advokatbyrå

EmpLaw fokuserar på arbetsrätt, vilket innebär all juridik som berör en verksamhets anställda eller fackliga motparter.

Vår utgångspunkt är att juridiken inte lägger hinder i vägen för en arbetsgivare utan juridiken erbjuder möjligheter.

Vår roll som rådgivare är att peka på möjligheterna och förklara vilka risker som finns.

Läs mer

Rätt val för er

Vi stöttar arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer inom arbetsrätt och HR. Ingen fråga är för stor eller för liten och vi lägger stor vikt vid praktisk rådgivning som ska kunna omsättas direkt i våra klienters verksamheter.

  • Arbetsrätt för arbetsgivare
  • Tvistelösning
  • Utbildning
  • Arbetsgivarorganisationer
  • Externa utredningar

INGEN FRÅGA ÄR FÖR STOR ELLER FÖR LITEN

Vi lägger stor vikt vid praktisk rådgivning som ska kunna omsättas direkt i våra klienters verksamheter.

VÅRA OMRÅDEN

Arbetsrätt för arbetsgivare

Vi ger råd till arbetsgivare inom arbetsrättens hela område utifrån varje arbetsgivares verksamhet och behov. Vad som funkar hos en arbetsgivare behöver ju inte betyda att samma lösning blir bra någon annanstans.

Läs mer

Tvistelösning

Vi är ombud i arbetsrättsliga tvister i förhandlingar med fackliga motparter, tingsrätter, Arbetsdomstolen och skiljeförfaranden. Vi utses även på regelbunden basis som skiljemän.

Läs mer

Utbildning

Behöver din verksamhet utbildning inom arbetsrätt och HR? Vi anlitas ofta som föreläsare eller seminariehållare både för universitet och professionella utbildare men vi skräddarsyr även utbildningar för våra klienter utifrån deras verksamhet.

Läs mer

Arbetsgivarorganisationer

Vi har långa och upparbetade relationer med flera arbetsgivarorganisationer, där vi bland annat bistår med tolkning av kollektivavtal, formulering av förhandlingsprotokoll och avtalstexter.

Läs mer

Externa utredningar

Enligt Diskrimineringslagen har en arbetsgivare i vissa situationer en skyldighet att utreda om det har förekommit diskriminering av en anställd.Läs mer

Advokatbyråer & rådgivare

EmpLaw är en nischbyrå inom arbetsrätt och vi hanterar inte någon annan juridik. I de fall vi får förfrågningar som rör andra rättsområden hänvisar vi till lämpliga rådgivare i vårt professionella nätverk.

Läs mer